Molestowanie seksualne i jego rodzaje

Seks to wciąż temat tabu. Dlatego gdy ktoś kogoś molestuje, może to budzić wstyd w ofierze. Należy go przezwyciężyć i oskarżyć sprawcę o molestowanie seksualne, bo to osoba molestująca, a nie molestowana powinna się wstydzić.

Molestowanie seksualne

Molestowanie seksualne to czyn prawdziwie niegodziwy. Narusza nie tylko godność osobistą konkretnej jednostki, ale też jest nieakceptowany przez społeczeństwo. Przy molestowaniu seksualnym nie liczy się płeć ani orientacja seksualna. Liczy się w nim jedynie to, że ktoś kogoś molestuje seksualnie. Do molestowania seksualnego może dochodzić w rodzinie, w jakiejś grupie, w szkole, w pracy.

 

Molestowanie seksualne jako mobbing

Mobbing to zjawisko polegające na gnębieniu pracownika. Mobbingować pracownika może zarówno pracodawca, jak też współpracownik. W przypadku gdy mobbing ma charakter molestowania seksualnego, nazywa się go mobbingiem seksualnym. Tak jak w przypadku molestowania seksualnego, mobbing seksualny może obejmować zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną.

 

Molestowanie seksualne a prawo

Molestowanie seksualne nie znajduje własnego paragrafu ani w Kodeksie Karnym, ani w Kodeksie Naruszeń. W przypadku tego rodzaju czynów bazuje się na 197, 198, 199, 202 i 203 paragrafie Kodeksu Karnego oraz artykułach  140, 141 i 142 Kodeksu Naruszeń. Te pierwsze traktują o czynach zabronionych, natomiast te drugie - o czynach godzących w obyczajność. W przypadku molestowania seksualnego w zakładzie pracy wykorzystuje się dodatkowo artykuł 18 Kodeksu Pracy, który takie zachowania potępia.

 

Fizyczne molestowanie seksualne

Fizyczne molestowanie seksualne polega na podejmowaniu czynów o charakterze seksualnym angażujących fizyczność. Chodzi więc o dotykanie. W skrajnych przypadkach dochodzi do pieszczot, pocałunków, a nawet prób gwałtu (w przypadku gwałtu traktuje się to już nie jako molestowanie, ale gwałt).

 

Psychiczne molestowanie seksualne

Psychiczne molestowanie seksualne polega na podejmowaniu czynów o charakterze seksualnym nieangażujących fizyczności. Chodzi zatem o wszelkie wypowiedzi z podtekstami seksualnymi, zarówno mówione, jak też pisane. Wchodzą tu w grę również spojrzenia i niedopowiedzenia o dwuznacznym, choć w rzeczywistości jednoznacznym zabarwieniu.

 

Psychofizyczne molestowanie seksualne

Psychofizyczne molestowanie seksualne to najgorszy typ molestowania. Polega na podejmowaniu czynów o charakterze seksualnym, łączących w sobie cechy dwu powyższych typów molestowania. W grę wchodzą tutaj zarówno czyny werbalne, jak i niewerbalne.

Źródło: http://kancelariaea.pl

Livemag.pl | Magazyn lifestylowy