Odbiór oleju jadalnego - jak gospodarować odpadami niebezpiecznymi?

Niezwykle istotne jest to, jak dbamy o środowisko naturalne. Z dużym problemem mierzą się restauracje, zwłaszcza te typu fast food, które wykorzystują do przygotowywania posiłków duże ilości oleju, który musi być zmieniany po każdym użyciu, przynajmniej w teorii.

 

Gospodarka odpadami krok po kroku

Olej roślinny, który wykorzystywany jest do przygotowywania posiłków, po przesmażeniu i uzyskaniu temperatury wyższej niż 180 stopni wydzielać zaczyna substancję rakotwórczą, jaką jest akroleina. Dlatego po każdym użyciu olej taki powinien być wymieniany. Nie wolno używać oleju, który raz został już przesmażony. Nasuwa się jednak pytanie, co zrobić z tym zużytym. Nie powinno wylewać się go do kanalizacji, ponieważ może spowodować zapchanie rur. Dlatego jeśli mamy do czynienia z dużymi ilościami zużytego oleju, jedynym rozwiązaniem pozostaje skorzystanie z usług firmy oferującej odbiory odpadów niebezpiecznych, do których zaliczany jest olej jadalny.

Przed przyjazdem profesjonalnej ekipy konieczne jest podpisanie umowy, która przenosi koszty transportu na zamawiającego. Umowa tego typu jest szczególnie istotna dla prawidłowego funkcjonowania restauracji. Jeśli zjawiłby się sanepid czy inna kontrola, posiadamy dowód na to, że legalnie pozbywamy się zużytego oleju, a serwowane dania smażone są na świeżym oleju dobrej jakości. Gospodarka odpadami to jednak nie tylko ich odbiór. Oczywiście dla restauratora w tym momencie kończy się jego zadanie - pozbył się z lokalu zużytych substancji. Teraz czas na firmę transportową. Firma ta dostarcza olej do miejsc, gdzie podlega on recyklingowi, a właściwie utylizacji. Zużyty olej poddawany jest procesom, dzięki którym w późniejszym czasie wykorzystywany może być do celów grzewczych lub produkcji biopaliw.

 

Odpady niebezpieczne a regulacje prawne

Obecnie utylizacja odpadów niebezpiecznych jest regulowana prawnie, co oznacza, że pozbywanie się w opisany powyżej sposób odpadów niebezpiecznych to obowiązek każdego, kto odpady takie produkuje. Regulacje te zostały wprowadzone do polskiego prawodawstwa przez wzgląd na zaobserwowane zmiany klimatyczne, które w dużej mierze są wynikiem zanieczyszczenia środowiska. Niewłaściwe gospodarowanie odpadami szkodzi środowisku i jest karalne.

 

Livemag.pl | Magazyn lifestylowy