Jak rozpoznać uzależnienie?

Uzależnienie często bywa zdradliwe, gdyż mylone jest ze zwykłym przyzwyczajeniem, którego nie trzeba się obawiać. Jaka jest różnica między jednym a drugim?

Przedmiotem uzależnienia może być właściwie wszystko: od alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych począwszy, poprzez seks, gry komputerowe, telewizję, kawę, papierosy, czekoladę, a na kompulsywnym chodzeniu do solarium skończywszy. Każde uzależnienie ma swoją specyfikę, jednak da się zaobserwować również pewien ogólny schemat we wszystkich uzależnieniach, który usprawiedliwia obejmowanie ich wszystkim jednym terminem. Przyjrzyjmy się bliżej mechanizmowi uzależnienia.

 

Jak rozpoznać uzależnienie?

Rozpoznanie uzależnienia w niektórych przypadkach nie nastręcza najmniejszych trudności, ale są też przypadki nie tak ewidentne, co do których można mieć wątpliwości. Granica między przyzwyczajeniem a uzależnieniem jest płynna. Przyjmuje się, że o uzależnieniu możemy mówić w sytuacji, gdy podejmowana czynność powtarza się regularnie w życiu jednostki i wywiera wyraźnie ujemny wpływ na jej funkcjonowanie w innych obszarach, a zaniechanie wykonywania danej czynności wywołuje poważne dolegliwości natury psychicznej lub fizycznej.

 

Cechy charakterystyczne uzależnienia

Istotne znaczenie w przypadku uzależnień ma ograniczona zdolność podejmowania decyzji – osoba uzależniona, zdając sobie w pełni sprawę ze szkodliwości swojego nałogu, często nie jest w stanie zdobyć się na jego porzucenie, mimo że taki krok byłby ze wszech miar pożądany. Charakterystyczne dla uzależnień jest również stopniowe ograniczanie przestrzeni życiowej do czynności, która stanowi przedmiot uzależnienia. Inne sfery życia są marginalizowane, a z czasem, jeśli nałóg się pogłębi, mogą zupełnie pójść w odstawkę.

Warto jednak pamiętać, że poświęcanie znacznej ilości czasu jakiejś czynności nie musi od razu dowodzić uzależnienia. Gorliwy i zaangażowany w swoją aktywność zawodową biznesmen nie musi być od razu pracoholikiem. Osoby, które z racji swojego zawodu spędzają mnóstwo czasu przed komputerem, nie muszą być od niego uzależnione. Decydujące znaczenie w rozpoznaniu uzależnienia mają uwypuklone powyżej kryteria.

 

Uzależnienie jako takie jest uznawane w środowisku medycznym za zaburzenie umysłowe, które wymaga leczenia, przede wszystkim psychoterapii. W przypadku uzależnień od substancji psychoaktywnych do psychicznego przymusu powtarzania szkodliwej czynności dochodzić może również uzależnienie fizyczne, objawiające się różnego rodzaju dolegliwościami cielesnymi.

 

Livemag.pl | Magazyn lifestylowy