Stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego – przeczytaj przed podjęciem decyzji!

Tkwisz w nieudanym lub niesłusznie zawartym związku małżeńskim? Chciałbyś unieważnić ślub kościelny, ale brak Ci wiedzy na ten temat? Przeczytaj artykuł, w którym rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Kto może się ubiegać o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Właściwie każdy z małżonków może złożyć w sądzie kościelnym skargę powodową. Mając taki zamiar, warto zgromadzić więcej informacji, ponieważ stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego całkowicie różni się od przewodu rozwodowego, prowadzonego przez sąd cywilny. Warto zastanowić się, czy nie stracimy niepotrzebnie czasu, nie odnosząc przy tym jakiegokolwiek rezultatu.

Przede wszystkim wspomniane stwierdzenie nieważności jest uznawane z całkowicie innych przyczyn niż rozwód. Przesłanką musi być tutaj mocny dowód na to, że małżeństwo już w chwili jego zawierania było nieważne. Oprócz braku stosownych uprawnień u kapłana udzielającego sakramentu może to być m.in.: 

  • bliskie pokrewieństwo lub powinowactwo pary młodej,
  • istniejący węzeł małżeński, 
  • impotencja, 
  • młodociany wiek (14 lat w przypadku kobiet i 16 lat w przypadku mężczyzn), 
  • święcenia lub śluby,
  • uprowadzenie,
  • ślub z osobą nieochrzczoną. 

 

Podstaw do stwierdzenia nieważności małżeństwa dostarczają również wszelkiego rodzaju podstępy, przymusy, symulacje i oszukańcze układy zawierane przed ślubem. Stosownym argumentem jest także brak możliwości podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychologicznej lub brak jakiegokolwiek małżeńskiego poznania. 

Przepisy prawa kanonicznego nie pozostawiają cienia wątpliwości, że pary pragnące stwierdzenia nieważności zawartego ślubu na podstawie dopuszczenia się zdrady, pogrążenia w nałogu lub niezgodności charakteru najpewniej otrzymają dekret o odrzucanie skargi powodowej. Oznacza to, że nie dojdzie nawet do rozpatrzenia sprawy na drodze sądowej. 

 

Jak wygląda proces? 

Pierwszym etapem, o którym wspomnieliśmy w pierwszej części artykułu, jest złożenie skargi powodowej. Powinna ona zawierać raczej treściwą i możliwie zwięzłą charakterystykę małżeństwa aniżeli jego szczegółowe kalendarium. Warto więc skupić się w niej na odpowiedniej argumentacji, umożliwiającej przysięgłym dotarcie do sedna sprawy. W tym miejscu często pomocne jest wsparcie adwokata, który odznacza się dobrą znajomością prawa kanonicznego oraz doświadczeniem w sporządzaniu tego typu dokumentów. W przypadku uznania zasadności złożonej skargi następuje proces sądowy. 

Tutaj także nie warto doszukiwać się analogii ze sprawą rozwodową. Proces o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego ma charakter pisemny i tajny, co skutkuje brakiem publicznej rozprawy. Nie oznacza to jednak, że umożliwia konfabulację i naginanie faktów. Małżonek składający skargę powodową zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnego materiału dowodowego, który ma świadczyć o zasadności i wiarygodności powództwa. Na tej podstawie zapada decyzja. W przypadku wątpliwości co do nieważności zawartego małżeństwa przepisy stanowią o tym, że Kościół powinien opowiedzieć się za jego ważnością. 

 

Podsumowanie 

Proces o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego należy do bardziej skomplikowanych i wymagających odpowiedniej argumentacji. Trwa najczęściej od 2 do 3 lat, jednak obecnie czas ten sukcesywnie jest skracany. Wzrasta też liczba procesów rozpatrzonych na korzyść powodów, co napawa nadzieją wszystkie starające się o stwierdzenie nieważności osoby. Biorąc jednak pod uwagę złożoność i okres trwania procesu, lepiej w pierwszej kolejności udać się po poradę do prawnika.

 

Livemag.pl | Magazyn lifestylowy