Rozwód z obcokrajowcem – jak przebiega?

Rozwód zaliczany jest do najbardziej stresujących wydarzeń życiowych, dlatego warto zrobić wszystko, aby przebiegł on sprawnie i bez zakłóceń. Szczególnym przypadkiem jest rozwód z obcokrajowcem: czyjej jurysdykcji on podlega?

W jakich sytuacjach należy zgłosić się do sądu polskiego, a kiedy sprawa będzie toczyć się poza granicami naszego kraju? 

 

Kiedy rozwód z obcokrajowcem podlega jurysdykcji sądu w Polsce?

Polski sąd może rozpatrywać sprawy rozwodowe w sytuacji, gdy:

  • obie strony mają obywatelstwo polskie,
  • ostatnie miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu obu stron znajduje się na terenie Polski,
  • jedna ze stron zamieszkuje lub posiada miejsce zwykłego pobytu na terenie Polski,
  • małżonek wnoszący pozew mieszkał bądź przebywał w Polsce co najmniej rok przed wszczęciem sprawy,
  • małżonek wnoszący pozew ma polskie obywatelstwo i mieszkał lub przebywał na terenie Polski co najmniej pół roku przed złożeniem pozwu.

Prawnicy z kb-adwokaci.pl zwracają uwagę, że w ww. przypadkach sądem właściwym będzie sąd Rzeczypospolitej Polskiej, jednak przebieg postępowania reguluje tzw. wspólne prawo ojczyste, wynikające z obywatelstwa obojga małżonków. Jeśli obie strony posiadają polskie obywatelstwo, sprawa będzie przebiegała tak samo, jak w przypadku rozwodu z Polakiem.

 

Rozwód według prawa zagranicznego

Jeśli nie można określić wspólnego prawa ojczystego, rozwód będzie toczył się zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na miejscu wspólnego zamieszkania obojga małżonków. W przypadku braku takowego stosuje się przepisy z kraju, w którym oboje małżonków ostatnio przebywało (na zasadach pobytu zwykłego), o ile jedna ze stron nadal zgodnie z prawdą deklaruje pobyt zwykły na terenie owego kraju. Kwestie prawne związane z rozwodem z obcokrajowcem mogą wydawać się dość zawiłe, dlatego warto złożyć pozew za pośrednictwem doświadczonej kancelarii prawnej, takiej jak kb-adwokaci.pl.

 

Livemag.pl | Magazyn lifestylowy