Jak wygląda psychoterapia Gestalt?

Psychoterapia Gestalt to forma leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, której istotą jest specyficzna relacja między pacjentem a terapeutą.

W terapii Gestalt terapeuta nie ocenia pacjenta i akceptuje bezwarunkowo wszystko, co pacjent mówi czy robi. Czy zatem rola terapeuty jest tu bierna? Niezupełnie. Oto kilka informacji o jednej z najbardziej znanych form psychoterapii - Gestalt.

 

Psychoerapia Gestalt: jak zbudować relację pacjent-terapeuta?

Podstawą terapii Gestalt jest wzajemna współpraca obu stron. Terapeuta jako aktywny obserwator ma za zadanie zbudować atmosferę bliskości i otwartości. Uznaje on wiedzę pacjenta dotyczącą własnych problemów, potrzeb i sposobów samorealizacji. Pacjent jest zatem bardzo aktywną stroną tej relacji. Psychoterapeuta wykazać musi się kreatywnością w dostosowaniu metod leczniczych i eksperymentów przeprowadzanych poza gabinetem przez samego pacjenta do jego potrzeb i predyspozycji. Pacjent natomiast angażuje się w dążenie do wykorzenienia błędnych nawyków myślowych i zachowań. Ostatecznie w centrum terapii pozostaje wzajemny dialog pacjenta z terapeutą. Terapeuta nie powinien podejmować działań interwencyjnych, a jedynie towarzyszyć pacjentowi w drodze do lepszego samopoznania i rozwiązania problemów.

 

Narzędzia terapeutyczne

Podstawą psychoterapii jest doświadczanie przez pacjenta i analizowanie negatywnych emocji, które rzutują na jego obecny stan psychiczny. W celu ułatwienia tego typu doświadczeń stosować można różne metody terapeutyczne, np.:

  • puste krzesła - jest to rozmowa z kimś, kto wyrządził pacjentowi krzywdę w przeszłości; taka retrospekcja umożliwia pozbycie się wszystkich negatywnych emocji i spojrzenie na problem z szerszej perspektywy,
  • analiza snów polegająca na opowiedzeniu ich w czasie rzeczywistym; najbardziej interesujące są oczywiście sny cyklicznie się powtarzające,
  • techniki psychodramatyczne, sprowadzające się do odegrania roli tej drugiej strony, czyli osoby, która skrzywdziła pacjenta; wypowiadanie się w jej imieniu i przedstawienie jej domniemanego punktu widzenia poszerza spektrum postrzegania sytuacji.

Zobacz również: Psychoterapia Kraków - myszkowska-litwa.pl

 

Livemag.pl | Magazyn lifestylowy