Jakie domy muszą mieć instalację odgromową?

Jak ustrzec swoje ognisko domowe przed piorunami? I czy jest to potrzebne? A jeśli tak, to jakie budynki są w szczególnym stopniu narażone na uderzenie pioruna? O tym wszystkim przeczytasz poniżej.

Piorunochron: kiedy jest obowiązkowy, a kiedy nie?

Instalacja odgromowa obowiązuje właścicieli domów jednorodzinnych:

  • o powierzchni ponad 500 m² i mających więcej niż 15 m wysokości,
  • zbudowanych przy użyciu materiałów łatwo zapalnych,
  • dla których wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza określoną normami wartość.

Największe ryzyko uderzenia piorunem dotyczy budynków wysokich lub położonych na wzniesieniach.

 

Z czego składa się instalacja odgromowa?

Instalacja odgromowa składa się z następujących elementów:

  • ze zwodów, których zadaniem jest przyjmowanie wyładowań atmosferycznych,
  • z przewodów odprowadzających, łączących zwody z przewodami uziemiającymi,
  • przewodów uziemiających, łączących przewody odprowadzające z uziomem,
  • zacisków probierczych (są to rozłączane połączenia śrubowe przewodu odprowadzającego i przewodu uziemiającego, umożliwiające pomiar rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości galwanicznej części nadziemnej instalacji odgromowej),
  • uziomu, odprowadzającego ładunek elektryczny do metalowych części umieszczonych w gruncie.

Jeżeli poszukujesz elementów niezbędnych do budowy instalacji odgromowej, zajrzyj tutaj: https://el12.pl/ochrona-odgromowa,k338.

Do budowy zwodów i przewodów odprowadzających wykorzystuje się elementy zadaszenia: zewnętrzne metalowe warstwy bądź też – jeśli dach zbudowany jest z materiałów niepalnych – wewnętrzne warstwy i dźwigary metalowe, zbrojenia żelbetowe, części metalowe wystające poza dach, a także metalowe pokrycia ścian. Uziomami naturalnymi są najczęściej metalowe elementy znajdujące się pod ziemią, nieizolowane żelbetowe fundamenty, rurociągi wodne, a także uziomy okolicznych budynków.

 

Rodzaje instalacji odgromowych

Wyróżniamy instalacje odgromowe pasywne oraz aktywne. Największą popularnością cieszyły się przez lata te pierwsze. Jak się je zakłada? Pokrywa się znaczną część dachu siecią przewodów odprowadzających, rozciąga się je wzdłuż kominów i załomów (kalenic, naroży i krawędzi szczytowej). W instalacjach odgromowych pasywnych stosuje się uziom otokowy, polegający na tym, że przewody rozmieszczone są z każdej strony domu.

Instalacje odgromowe aktywne opierają się z kolei na wykorzystaniu zwodów wysokich lub podwyższonych, sięgających znacznie wyżej niż budynek, który mają chronić. Ściągają one pioruny wprost na głowicę aktywną instalacji odgromowej.

 

Livemag.pl | Magazyn lifestylowy